De Geestige Put BV logo
  1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Behouden andersluidend beding, is onze factuur contant betaalbaar. In geval van niet of niet volledige betaling van een factuur op haar vervaldag, zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intresten verschuldigd zijn á rato van 1% per maand en zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%. In geval van niet betaling en/of betwisting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

  1. Reservatie

De optie blijft 5 dagen geldig vanaf uw aanvraag. Ter vastlegging van uw reservatie vragen wij u deze offerte te ondertekenen en terug te sturen naar info@degeestigeput.be en een voorschot te betalen van 50% op rekeningnummer IBAN BE48 7360 7258 1427 met vermelding van naam klant, datum event en offertenummer. Het volledige bedrag dient 30 dagen voor aanvang van het event voldaan te worden.
 

Wijzigingen in aantal personen en/of eventuele andere wijzigingen dienen ons ten laatste 8 dagen voor datum meegedeeld te worden, zo niet worden de door u opgegeven aantallen gefactureerd. De gewijzigde aanwezigen zullen ter plaatse verrekend worden. Het is belangrijk op tijd (15’ vooraf) te komen voor de activiteiten, maaltijden en logies. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet of deels doorgaan van de activiteit(en) indien u niet tijdig aanwezig bent. De volgorde van de activiteiten is afhankelijk van de dagplanning.

  1. Annulering van activiteiten

Bij annulatie van activiteiten meer dan 30 dagen vooraf worden geen kosten aangerekend. Annulering tussen 29 en 4 dagen voor

aanvang kost 150€, bij annulering vanaf dag 3 voor aanvang van het event is de annuleringskost 100% van het offertebedrag.

 

Online aangekochte tickets kunnen niet worden omgeruild voor een ander tijdslot of datum noch terug betaald.
Bij laattijdig aankomen wordt het geboekte tijdslot niet verlengt.

 

  1. Annulering van Logies

De kosten bij annulering van 1 of meerdere logies zijn als volgt: langer dan 30 dagen voor afreis annuleren = 50% van het totale bedrag, vanaf dag 29 tot afreis 100% van de totale logieskost.

  1. Toegang tot het Aquapark

Kinderen tussen 8 en 12 jaar dienen steeds begeleidt te zijn door een volwassene.
Alle deelnemers moeten in staat zijn 100m te zwemmen.
Deelname aan het Aquapark dient steeds in buddyparen van 2 personen te zijn. Zo is er steeds de nodige hulp aanwezig indien iemand niet op de constructie geraakt.

  1. Toegang tot het hoogteparcours

Kinderen tussen 8 en 12 jaar dienen steeds begeleidt te zijn door een volwassene.
De richtlijnen van de toezichthoudende monitor moeten steeds nauwgezet gevolgd worden teneinde ongevallen te vermijden. Het betreden van de installatie zonder veiligheidsmateriaal afgeleverd door De Geestige Put is verboden.

 

  1. Verlies, beschadiging en diefstal

De Geestige put kan nooit en onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijk materiaal.